Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Bài học mã hóa MetaQuotes 4

 1. #11

  Quote Originally Posted by ;
  Ngoài ra mã OP lại, nếu không có đơn đặt hàng nó sẽ ghi CPU gọi CloseAll () và OrdersTotal ()?
  Có, nên có Sleep () cho 50-100ms ít nhất trong khi chính () hoặc (tốt hơn) một điều kiện để phá vỡ trong khi ().

 2. #12
  Tôi tự hỏi tại sao Tác giả không bận tâm kiểm tra xem các cuộc gọi OrderSelect (), OrderClose () và OrderDelete () có hoạt động hay không. . . . nếu chúng thất bại thì không nên báo cáo lỗi cùng với các biến có liên quan để vấn đề có thể được điều tra sau khi thực tế? Điều này sẽ giúp:
  http://forum.mql4.com/48276

 3. #13
  Quote Originally Posted by ;
  Tôi tự hỏi tại sao Tác giả không bận tâm kiểm tra xem các cuộc gọi OrderSelect (), OrderClose () và OrderDelete () có hoạt động hay không. . . . nếu chúng thất bại thì không nên báo cáo lỗi cùng với các biến có liên quan để vấn đề có thể được điều tra sau khi thực tế? Điều này sẽ giúp:
  http://forum.mql4.com/48276
  như tôi đã nói nó là một ví dụ nghèo nàn về mã và giải pháp .... Tôi không thể chờ đợi bài học mã hóa tiếp theo

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •