2 Attachment (s) Hi Raptor chỉ tình cờ gặp vấn đề này là từ tài khoản liên ngân hàng Activtrades
https://www.forexibroker.com/attachm...1421675016.txt