Yêu cầu một chút trợ giúp với một số thông tin về Nhà môi giới - MT4
Trang 1 trên 625 123 ... CuốiCuối
Results 1 to 10 of 41

Thread: Yêu cầu một chút trợ giúp với một số thông tin về Nhà môi giới - MT4

 1. #1
  2 Attachment (s) Xin chào các bạn,

  Tôi đang cố gắng để có được một số ý tưởng về quy mô của sự khác biệt trong khối lượng đánh dấu thanh từ môi giới để môi giới. Tôi đã viết một kịch bản nhỏ đọc khối lượng đánh dấu trên một vài thanh H1 GBPUSD và xuất dữ liệu này tới tab chuyên gia và nhật ký, nó cũng có ảnh chụp màn hình để tôi có thể phân loại sự khác biệt về múi giờ. . .

  Ví dụ:

  Dữ liệu từ nhật ký

  Đã chèn Mã 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: ====================================== ================ 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 00:00 Số lượt truy cập: 457 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.29 01:00 Số lượt truy cập: 1013 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 02:00 Số lượt truy cập: 727 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.29 03:00 Số lượt truy cập: 835 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 04:00 Số lượt truy cập: 1068 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 05:00 Số lượt truy cập: 1498 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 06:00 Số lượt truy cập: 1066 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04. 29 07:00 Số lượt truy cập: 924 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 08:00 Số lượt truy cập: 877 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 09 : 00 Số lượng truy cập: 1722 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 10:00 Số lượt truy cập: 2165 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 11:00 Số lượt truy cập: 2049 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04. 29 12:00 Số lượt truy cập: 1840 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 13:00 Số lượt truy cập: 1629 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 00 : 00 Số lượt truy cập: 466 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 01:00 Số lượt truy cập: 1716 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 02:00 Số lượt truy cập: 1035 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 03:00 Số lượt truy cập: 1427 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 04:00 Số lượt truy cập : 1294 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 05:00 Số lượt truy cập: 738 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 06:00 Số lượt truy cập: 450 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 07:00 Số lượt truy cập: 682 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.22 08:00 Số lượt truy cập: 1005 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 09:00 Số lượt truy cập: 1535 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.22 10:00 Số lượt truy cập: 2275 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 11:00 Số lượt truy cập: 2190 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 12:00 Số lượt truy cập: 1552 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 13:00 Số lượt truy cập: 1549 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04. 15 00:00 Số lượt truy cập: 283 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 01:00 Số lượt truy cập: 844 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 02 : 00 Số lượt truy cập: 770 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 03:00 Số lượt truy cập: 972 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 04:00 Số lượng truy cập: 947 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 05:00 Số lượt truy cập: 1750 21:29:52 TestTickVo lumeGBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 06:00 Số lượt truy cập: 1240 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 07:00 Số lượt truy cập: 1120 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 08:00 Số lượt truy cập: 1086 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 09:00 Số lượt truy cập: 1578 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.15 10:00 Số lượt truy cập: 1939 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 11:00 Số lượt truy cập: 2287 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.15 12:00 Số lượt truy cập: 2317 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 13:00 Số lượng truy cập: 2185 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Tên nhà môi giới là: Thị trường đi Pty Ltd 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: ==================================== ================== 21:29:52 TestTickVolume GBPUSD, H1: Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn :-). . . .
  lấy màn hình. . .

  Phụ lục 1204728

  Việc lấy màn hình được lưu vào các chuyên giatập tin/TickVolume.gif


  Nếu bất cứ ai sẽ tử tế, đủ để giúp tất cả những gì bạn cần làm là chạy tập lệnh đính kèm trên biểu đồ H1USD GBP và đăng dữ liệu được lưu vào tabnhật ký chuyên gia nằm giữa dấu ======== và cũng đính kèm Đã lưu ảnh chụp màn hình. Tôi sẽ đánh giá rất cao sự giúp đỡ với nghiên cứu nhỏ này từ bất cứ ai có thể dành một vài phút để giúp đỡ.

  Tôi đã đính kèm mã nguồn cho kịch bản để bạn có thể xem những gì đang được thực hiện cho chính mình, bạn không bao giờ có thể quá cẩn thận.

  Cảm ơn nhiều.

  https://www.forexibroker.com/attachm...5599191782.mq4

 2. #2
  hey raptor ...... thời gian chuẩn trung tâm ở đây ..... nhưng máy chủ ibfx là 0 gmt ....... h/----- Mã được chèn 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm , H1: =============================================== ======= 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Tên nhà môi giới là: IBFX, Inc. 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 13: 00 Số lần đánh dấu: 4883 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 12:00 Số lần đếm: 4565 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04 .15 11:00 Số lượng vé: 3549 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 10:00 Số lượt truy cập: 4357 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.15 09:00 Số lượt truy cập: 4826 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 08:00 Số lượt truy cập: 4719 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm , H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 07:00 Số lượt truy cập: 4128 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H 1: Ngày và giờ: 2013.04.15 06:00 Số lượt truy cập: 2670 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 05:00 Số lượt truy cập: 1896 2013.05.31 22:18: 59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 04:00 Số lần đếm: 1750 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 03:00 Số lượt truy cập: 1863 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 02:00 Số lượt truy cập: 3181 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 01:00 Số lượt truy cập: 1526 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 00:00 Số lượt truy cập: 1844 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 13: 00 Số lượt truy cập: 4848 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 12:00 Số lần truy cập: 4099 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04 .22 11:00 Số lượng truy cập: 2973 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 10:00 Đánh dấu count: 3088 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 09:00 Số lượt truy cập: 3387 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 08:00 Số lượng truy cập: 4863 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 07:00 Số lượt truy cập: 4789 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ : 2013.04.22 06:00 Số lượt truy cập: 3235 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 05:00 Số lượt truy cập: 1997 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1 : Ngày và giờ: 2013.04.22 04:00 Số lượt truy cập: 1161 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 03:00 Số lượt truy cập: 997 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 02:00 Số lượt truy cập: 1561 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 01:00 Số lượt truy cập: 2906 2013.05.31 22 : 18: 59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 00:00 Số lượt truy cập: 2997 2013.05.31 22:18:59 TestTickV olumeGBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 13:00 Số lượt truy cập: 3740 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 12:00 Số lượt truy cập: 5220 2013.05.31 22: 18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 11:00 Số lần truy cập: 2871 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 10:00 Số lần truy cập: 2814 2013.05 .31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 09:00 Số lượt truy cập: 3374 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 08:00 Đánh dấu count: 3759 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.29 07:00 Số lượt truy cập: 4668 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 06:00 Số lượt truy cập: 3378 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 05:00 Số lượt truy cập: 1824 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ : 2013.04.29 04:00 Số lượt truy cập: 1754 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 03 : 00 Số lượng đánh dấu: 2270 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 02:00 Số lượt truy cập: 2610 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 01:00 Số lượt truy cập: 1871 2013.05.31 22:18:59 TestTickVolume GBPUSDm, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 00:00 Số lượt truy cập: 1754

 3. #3
  Quote Originally Posted by ;
  hey raptor ...... thời gian tiêu chuẩn trung tâm ở đây ..... nhưng máy chủ ibfx là 0 gmt ....... h
  Cảm ơn Hayseed

 4. #4
  1 Đính kèm (s) Không chắc chắn nếu thông tin từ một tài khoản demo được sử dụng trong dự án của bạn .... Mã được chèn 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: =============== ======================================= 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.29 00:00 Số lượt truy cập: 1045 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 01:00 Số lượt truy cập: 1089 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ : 2013.04.29 02:00 Số lượt truy cập: 634 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 03:00 Số lượt truy cập: 1135 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04 .29 04:00 Số lượt truy cập: 1250 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 05:00 Số lượt truy cập: 1942 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 06:00 Số lượt truy cập: 1259 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 07:00 Số lượt truy cập: 941 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 08: 00 Số lần đánh dấu: 1145 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ e: 2013.04.29 09:00 Số lượt truy cập: 2617 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 10:00 Số lượt truy cập: 3963 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 11:00 Số lượt truy cập: 3348 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 12:00 Số lượt truy cập: 2933 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04. 29 13:00 Số lượt truy cập: 2575 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 00:00 Số lượt truy cập: 947 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 01 : 00 Số lượt truy cập: 2579 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 02:00 Số lần truy cập: 1302 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 03:00 Số lượt truy cập: 1539 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 04:00 Số lần truy cập: 1789 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 05:00 Số lượt truy cập : 827 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 06:00 Số lượt truy cập: 514 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD , H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 07:00 Số lượt truy cập: 756 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 08:00 Số lượt truy cập: 1249 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1 : Ngày và thời gian: 2013.04.22 09:00 Số lượt truy cập: 2381 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 10:00 Số lượt truy cập: 3549 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.22 11:00 Số lượt truy cập: 3582 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 12:00 Số lượt truy cập: 2511 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ : 2013.04.22 13:00 Số lượt truy cập: 2395 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 00:00 Số lượt truy cập: 488 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04 .15 01:00 Số lượt truy cập: 1088 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 02:00 Số lượt truy cập: 1003 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 03:00 Số lượt truy cập: 1312 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 04:00 Số lượt truy cập: 1151 11:18:36 Tes tTickVolumeGBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 05:00 Số lượt truy cập: 2592 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 06:00 Số lượt truy cập: 1874 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 07:00 Số lượt truy cập: 1184 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 08:00 Số lượt truy cập: 1205 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.15 09:00 Số lượt truy cập: 2050 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 10:00 Số lượt truy cập: 3241 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.15 11:00 Số lượt truy cập: 3874 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 12:00 Số lần truy cập: 3963 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 13:00 Số lượt truy cập: 3602 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: Tên nhà môi giới là: FxPro Financial Services Ltd 11:18:36 TestTickVolume GBPUSD, H1: ============ ==========================================
  https://www.forexibroker.com/forex-b...e-traders.html

 5. #5
  Quote Originally Posted by ;
  Không chắc chắn nếu thông tin từ tài khoản demo được sử dụng trong dự án của bạn ....
  Cảm ơn bạn Một ngày, tài khoản demo chỉ tốt

 6. #6
  Nếu bất cứ ai sử dụng một Nhà môi giới ít người biết đến hoặc không nổi tiếng và có thể đăng thông tin của họ, đó sẽ là một trợ giúp lớn, cảm ơn

 7. #7
  1 Tệp đính kèm
  Quote Originally Posted by ;
  Nếu bất cứ ai sử dụng một Nhà môi giới ít người biết đến hoặc không nổi tiếng và có thể đăng thông tin của họ, đó sẽ là một trợ giúp lớn, cảm ơn
  Từ một con chim săn mồi khác. Không có ý tưởng nếu những kẻ được che khuất hay không và một bản demo của nó ac. Đã chèn Mã 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: đã tải thành công 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: TestTickVolume 1.0 được khởi chạy. 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: đã khởi tạo 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: ============================= ========================= 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 00:00 Số lượt truy cập: 1388 18 : 09: 31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 01:00 Số lượt truy cập: 2973 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 02:00 Số lượt truy cập: 1347 18:09 : 31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 03:00 Số lượt truy cập: 1672 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 04:00 Số lượt truy cập: 2289 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 05:00 Số lượt truy cập: 3466 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 06:00 Số lượt truy cập: 2568 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD , H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 07:00 Số lượt truy cập: 1796 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 08:00 Số lượt truy cập: 2294 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1 : Ngày và giờ: 2013.04.29 09:00 Số lượt truy cập: 5318 18:09:31 Te stTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 10:00 Số lượt truy cập: 6872 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 11:00 Số lượt truy cập: 5674 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD , H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 12:00 Số lượt truy cập: 5132 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 13:00 Số lượt truy cập: 3942 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1 : Ngày và giờ: 2013.04.22 00:00 Số lượt truy cập: 2460 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 01:00 Số lượt truy cập: 7667 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và thời gian: 2013.04.22 02:00 Số lượt truy cập: 2625 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 03:00 Số lượt truy cập: 2897 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ : 2013.04.22 04:00 Số lượt truy cập: 3235 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 05:00 Số lượt truy cập: 1633 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04 .22 06:00 Số lượt truy cập: 946 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 07:00 Số lượt truy cập : 1395 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 08:00 Số lượt truy cập: 2480 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 09:00 Số lượt truy cập: 3835 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 10:00 Số lượt truy cập: 5818 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 11:00 Số lượt truy cập: 5443 18: 09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 12:00 Số lượt truy cập: 4009 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 13:00 Số lượt truy cập: 3312 18:09: 31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 00:00 Số lượt truy cập: 661 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 01:00 Số lần truy cập: 1968 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 02:00 Số lượt truy cập:1890 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 03:00 Số lượt truy cập: 2638 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 04:00 Số lượt truy cập: 2031 18 : 09: 31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 05:00 Số lượt truy cập: 4611 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 06:00 Số lượt truy cập: 1041 18:09 : 31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 07:00 Số lượt truy cập: 2178 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 08:00 Số lượt truy cập: 2290 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 09:00 Số lượt truy cập: 3887 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 10:00 Số lượt truy cập: 5584 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD , H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 11:00 Số lượt truy cập: 6339 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 12:00 Số lượt truy cập: 6193 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1 : Ngày và giờ: 2013.04.15 13:00 Số lượt truy cập: 5954 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Tên nhà môi giới là: FXOpen I đầu tư Inc 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: ===================================== ================= 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn :-). . . . 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: đã được khởi tạo 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: lý do không chắc chắn 0 18:09:31 TestTickVolume GBPUSD, H1: đã loại bỏ
  https://www.forexibroker.com/forex-b...-licenses.html

 8. #8
  Quote Originally Posted by ;
  Từ một con chim săn mồi khác. Không có ý tưởng nếu những kẻ được che khuất hay không và một bản demo của nó ac.
  cảm ơn bạn Eagle, tôi đã không đi qua chúng trước khi để giúp đỡ của bạn là rất nhiều đánh giá cao. . .

 9. #9
  2 Attachment (s) 1 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: nạp thành công 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: TestTickVolume 1.0 được khởi chạy. 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: đã khởi tạo 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: =========================== =========================== 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 00:00 Số lượt đánh dấu : 1278 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 01:00 Số lượt truy cập: 1612 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 02:00 Số lượt truy cập : 1075 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 03:00 Số lượt truy cập: 1207 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 04:00 Số lượt truy cập : 1536 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 05:00 Số lượt truy cập: 2084 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 06:00 Số lượt truy cập : 1723 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 07:00 Số lượt truy cập: 1179 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 08:00 Số lượt truy cập : 1499 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 09:00 Số lượt truy cập: 2870 15:58:48 Te stTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 10:00 Số lượt truy cập: 3176 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 11:00 Số lượt truy cập: 3020 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 12:00 Số lượt truy cập: 2804 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.29 13:00 Số lượt truy cập: 2289 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 00:00 Số lượt truy cập: 886 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 01:00 Số lượt truy cập: 2995 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 02:00 Số lượt truy cập: 1720 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 03:00 Số lượt truy cập: 2135 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 04:00 Số lượt truy cập: 2318 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 05:00 Số lượt truy cập: 1239 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 06:00 Số lượt truy cập: 827 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 07:00 Số lượt truy cập : 1016 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 08:00 Số lượt truy cập: 2108 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 09:00 Số lượt truy cập : 3210 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 10:00 Số lượt truy cập: 4099 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 11:00 Số lượt truy cập : 3849 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 12:00 Số lượt truy cập: 2774 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.22 13:00 Số lượt truy cập : 2740 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 00:00 Số lượt truy cập: 618 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 01:00 Số lượt truy cập : 2265 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 02:00 Số lượt truy cập: 1525 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 03:00 Số lượt truy cập : 1715 15:58:48TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 04:00 Số lượt truy cập: 1233 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 05:00 Số lượt truy cập: 3079 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 06:00 Số lần đánh dấu: 1775 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 07:00 Số lần đếm: 1592 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 08:00 Số lượt truy cập: 1481 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 09:00 Số lượt truy cập: 2642 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 10:00 Số lượt truy cập: 3493 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 11:00 Số lượt truy cập: 4278 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 12:00 Số lượt truy cập: 4581 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Ngày và giờ: 2013.04.15 13:00 Số lượt truy cập: 4247 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: Tên nhà môi giới là: Noble Services Ltd. 15:58:48 TestTickVolume GBPUSD !, H1: ========================= ========================== ===
  https://www.forexibroker.com/crypto-...cktesting.html
  https://www.forexibroker.com/attachm...1684190922.txt

 10. #10
  Xin chào twj1usa, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, một Nhà môi giới khác mà tôi chưa từng gặp, tuyệt vời

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.