Quote Originally Posted by ;
Xin chào thương nhân tôi có một egy .now egy này trong giai đoạn phát triển. Tôi cần một số thương nhân sẽ giúp tôi phát triển nó}
Nếu bạn muốn giao dịch theo cách này, hãy thử kiểm tra chủ đề này, chủ yếu là các bài viết của Peter Crown trên một vài trang đầu tiên. Có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng để phát triển hơn nữa.