Quote Originally Posted by ;
Có nhiều tín hiệu hơn (do đó nhiều whipsaws) với QQE hơn với sidus_v3.
Tôi không có nghĩa là QQE nên cho tín hiệu nhập cảnh! Nó chỉ dành cho mục đích xác nhận, trong khi sidus hoặc bất kỳ indior nào khác đi vào mục nhập. Tôi thích giao dịch với độ dốc (màu) thay đổi của xpMA hoặc nonlagMA và không bao giờ sử dụng bất kỳ chữ thập MA nào. Để tâm trí của tôi vượt qua MA là tốt chỉ cho việc học tập, nó là công cụ lý tưởng cho một newbie để hiểu thị trường di chuyển như thế nào. Nhưng kia là nó.