Quote Originally Posted by ;
Hôm nay tôi đã có rất nhiều báo giá lại với FXPro ........ làm cho tôi tự hỏi .... (sống acc)
Tôi sẽ nói thử fxopen.