Results 1 to 2 of 2

Thread: Trợ giúp cần thiết với cảnh báo MT5

 1. #1
  Xin vui lòng,

  Trong một EA cảnh báo, khi tôi viết:  if (GetIndior (handle1,0,0) gt; GetIndior (handle2,0,0)), tôi nhận được Alerts, và với

  if ((GetIndior (handle1,0,0) gt; GetIndior (handle2,0,0)) (GetIndior (handle1,0,1) lt; GetIndior (handle2,0,1))), không phải bất kỳ Alert nào.

  Tất nhiên tôi có :

  handle1 = iMA (NULL, NULL, 10,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);
  handle2 = iMA (NULL, NULL, 20,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

  Lý do là gì ?

  Cảm ơn trước.

  Jo

 2. #2
  Bạn đang ở phần sai.

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.