Quote Originally Posted by ;
{quote} Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt. Khi bạn giao dịch trực tiếp một lúc, bạn có thể tìm thấy một nhà môi giới duy nhất sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu không, một vài tháng giao dịch trực tiếp sẽ cho bạn ý tưởng tốt hơn về những gì bạn cần và những gì bạn không cần ở một nhà môi giới. Giữ tiền gửi ban đầu của bạn bảo thủ cũng là một ý tưởng tốt. Làm cho hệ thống giao dịch của bạn tự chứng minh trong vài tháng, sau đó thêm vốn từ từ. Bill giao dịch tốt
Vâng, đó là một bước đi thông minh. Tôi đã thử trên các tài khoản vi mô với nhiều nhà môi giới chỉ để xem xét các sàn giao dịch và chênh lệch giá. Oanda là một trong số họ.