Quote Originally Posted by ;
nếu chỉ có các bạn có thể đi xuống trên hoa hồng của bạn.
giao dịch với AUD và NZD? Thật tốt là bạn không giao dịch Krona Thụy Điển hoặc Na Uy whatcha hoozit Tôi chỉ có thể tưởng tượng bạn khóc và nghiến răng với hoa hồng trên những cặp đó.