Quote Originally Posted by ;
bạn đã phàn nàn về các giao dịch thua lỗ lớn và tôi tin rằng tôi đã đưa ra lời giải thích cho điều đó ... bạn có nghĩ rằng năm 4% giao dịch hủy bỏ giao dịch -7% không? ...
Bạn có thể chơi với những con số của mình theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng chúng tôi ở đây không phải là luật sư và không phải là người bán xe đã qua sử dụng, chúng tôi là thương nhân và chúng tôi biết sự khác biệt giữa màu đỏ và màu xanh lá cây.