Quote Originally Posted by ;
Xin chào Spyderman, chủ đề này vẫn còn hoạt động hay có trục trặc với nhà thám hiểm thương mại của bạn, có vẻ như không có giao dịch mở? Nhân tiện, làm việc tốt với điều này - và có các cojones để thử điều này ngay từ đầu.
Không trục trặc. Tôi sẽ không sử dụng nhà môi giới này trong tương lai nên phải đóng tất cả các vị trí của tôi. Quan tâm đến việc xem quá trình rút tiền là tốt. Theo như egy, tôi vẫn sẽ sử dụng trong tương lai. Tôi nghĩ rằng đó là một egy dài hạn tốt. Không có nhiều hơn để nói xa như chủ đề. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người có thể hiểu được những gì đang diễn ra và đưa nó vào thị hiếu giao dịch của riêng họ. Hy vọng, nó đã đưa ra một số ý tưởng để mọi người được hưởng lợi.