Quote Originally Posted by ;
Ramon, tôi đã dành gần 7 tháng với egy này. Tôi đã sử dụng các stochastic 1D, 4H, 30M lồng nhau. Điều xảy ra là bạn luôn giữ ngón tay của mình vượt qua rằng mọi thứ sẽ rơi xuống (nếu bạn đến từ vùng OB). Và bạn có thể nhận được sự đồng ý hoàn toàn của 4 stochatics nhưng hãy đoán xem, mọi thứ sẽ tiếp tục tăng lên ... và ... và bạn bị cháy trừ khi bạn cắt lỗ ... egy, sau một vài tháng, thừa nhận rằng bạn cần cẩn thận khi sử dụng nó. Anh ta đã thiết lập một chủ đề mới gọi là Dự đoán ...
Chào. Bạn đã thực hiện bất kỳ SL trên giao dịch? Nếu cách tiếp cận hoạt động cho biết 6 lần trong số 10 và bạn nhận được 50pips lợi nhuận nhưng 4 lần khác nó nổ tung và bạn mất 50pips, thì hệ thống hoạt động tôi muốn thử nhưng tôi muốn suy nghĩ trước về trải nghiệm của bạn bạn đã giao dịch trực tiếp Cảm ơn