1 Bản đính kèm usdcad cập nhật: kích hoạt, nhấn SL 20 pip của tôi
chờ 4tf đóng cửa để giảm giá chìm tốt hơn ..
https://www.forexibroker.com/crypto-...rouble-ea.html