Giao dịch nhật ký hàng ngày, ghi lại mức tăng trưởng bước một cách thận trọng - Page 2
Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Giao dịch nhật ký hàng ngày, ghi lại mức tăng trưởng bước một cách thận trọng

 1. #11
  1 Tệp đính kèm 1.1 spx500 # 65306; Bảo vệ hòa vốn # 65292; 0,8pips, còn quá sớm để đóng # 65292; rất tiếc

 2. #12
  1 (Các) tệp đính kèm 1,2 wti # 65306; dừng lỗ # 65292; cài đặt cắt lỗ -44pips là quá nhỏ, nếu không, nó sẽ có lãi 130 pips

 3. #13
  1 Tệp đính kèm 1,12 spx500: bảo vệ hòa bình, -6,8pips Vẫn còn hơi sớm

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.