Hủy Lệnh Đang Chờ Khi Bắt Đầu Nến Mới
Results 1 to 8 of 8

Thread: Hủy Lệnh Đang Chờ Khi Bắt Đầu Nến Mới

 1. #1
  Tôi mới lập trình với MT4 và đang tự hỏi làm thế nào tôi có thể hủy một lệnh đang chờ xử lý nếu nó không được lấp đầy vào cuối cây nến? Tôi là nhà môi giới ECN nên không thể đặt nó trong chức năng OrderSend. bất kì ý kiến ​​nào đều được đánh giá cao.

 2. #2
  Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn. Tôi sẽ cho nó một shot.

 3. #3

  Quote Originally Posted by ;
  Tôi mới lập trình với MT4 và đang tự hỏi làm thế nào tôi có thể hủy một lệnh đang chờ xử lý nếu nó không được lấp đầy vào cuối cây nến? Tôi là nhà môi giới ECN nên không thể đặt nó trong chức năng OrderSend. bất kì ý kiến ​​nào đều được đánh giá cao.
  Có hàng tá EAs sử dụng logic phụ thuộc vào end of bar, v.v. Nếu bạn chỉ nhìn vào Platform Tech, bạn sẽ thấy một ví dụ:
  https://www.forexibroker.com/general...endations.htmlChủ đề: Có một trong nhà sao chép màn hình khi mở mỗi ngọn nến không? Trong chuỗi đó, bạn tìm thấy một liên kết đến EA:
  https://www.forexibroker.com/general...ts-wisdom.htmlBây giờ hãy xem mã của EA đó, mã này sẽ chụp ảnh màn hình ở mỗi ngọn nến mới. Đã chèn Mã if (barStart lt; Time # 91; 0 # 93/bắt đầu của thanh mới {string timeStamp = TimeToStr (TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_MINUTES); string newstr = StringSetChar (timeStamp, 13, '_'); WindowScreenShot (FileName newstr .gif, 640, 480, -1, -1, chartType); barStart = Thời gian # 91; 0 # 93 ;; } Bạn không cần ảnh chụp màn hình, nhưng ngay tại đó bạn có những gì bạn cần cho logic của mình: Đã chèn Mã if (barStart lt; Time # 91; 0 # 93/start of new bar {barStart = Time # 91; 0 # 93 ;; } Bạn cần xác định biến barStart. Mã của nó cũng ở đó: Đã chèn Mã datetime barStart = 0; Với những đoạn mã này, bạn có thể xây dựng logic của mình. Đây là cách tôi đang tìm câu trả lời cho một số câu hỏi.

 4. #4
  Bạn không thể có ít nhất MB. Tôi hiểu logic đằng sau hàm nhưng tôi không biết làm thế nào để mã hóa nó.

 5. #5

  Quote Originally Posted by ;
  Tôi là một nhà môi giới ECN nên bạn không thể sử dụng thời hạn hết hạn để gửi đơn đặt hàng, ngoài ra tôi không biết làm thế nào bạn có thể hủy nó vào cuối một ngọn nến. Còn ai có ý tưởng không?
  trumpjr- Nếu đó là một nhà môi giới không phải ECN thì bạn có thể tính lượng thời gian trong chu kỳ nến và đó sẽ là thông số hết hạn. Nếu như bạn nói thông số hết hạn không thể được sử dụng trên nhà môi giới ECN (hoặc đó chỉ là nhà môi giới bạn đang sử dụng?) Thì bạn sẽ phải có một EA có thể hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý vào cuối nến hoặc xác định một chức năng trong EA của bạn. Nó không thể khó như vậy.

 6. #6

  Quote Originally Posted by ;
  Tôi mới làm quen với lập trình và đang tự hỏi làm thế nào tôi có thể hủy một lệnh đang chờ xử lý nếu nó không được lấp đầy vào cuối cây nến? bất kì ý kiến ​​nào đều được đánh giá cao.
  trumpjr- Có vẻ như cách tốt nhất là đặt tham số hết hạn của hàm OrderSend () khi bạn đặt đơn hàng đang chờ xử lý.

 7. #7
  Tôi là một nhà môi giới ECN nên bạn không thể sử dụng thời hạn hết hạn để gửi đơn đặt hàng, ngoài ra tôi không biết làm thế nào bạn có thể hủy nó vào cuối một ngọn nến. Còn ai có ý tưởng không?

 8. #8
  1 (Các) tệp đính kèm Tôi đã xây dựng EA này bằng cách sử dụng fxdreema (hãy dùng thử, chúng rất tuyệt). EA đặt 2 lệnh chờ, một lệnh dừng mua và một lệnh dừng bán trêndưới cây nến trước đó. Khi một đơn đặt hàng được thực hiện, đơn đặt hàng khác sẽ bị hủy. Khi bắt đầu nến mới, mọi lệnh chờ xử lý trước đó sẽ bị xóa.
  https://www.forexibroker.com/attachm...1883379263.mq4

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.