Mình vẫn chưa vẽ đúng kênh... diễn đàn đó mình đọc nhiều rồi, btw cảm ơn bạn nhiều. Bạn chỉ sử dụng Giao dịch FIBO? Ôi, bạn thật CHUYÊN NGHIỆP!!!