Quote Originally Posted by ;
Trích dẫn Có, tuy nhiên tôi sẽ dựa vào sự tin cậy của công ty đã viết những tài liệu đó. Tôi rất tò mò nếu một số thành viên đã quản lý để rút tiền mà không bao gồm tiền của họ và có kinh nghiệm.
Tôi nghĩ rằng nó rất rõ ràng trong thread này mà Instaforex không đáng tin cậy. Mặt khác, nếu hoàn toàn không cần tiền gửi thì có thể thử và tìm hiểu. Hãy sẵn sàng để tải lại các dấu ngoặc kép.