1 Tệp đính kèm
Quote Originally Posted by ;
Xin lỗi ở đây là phần đính kèm. tài liệu
hii goodways..can bạn giúp tôi đưa các thông báo đẩy lên chỉ báo của mình, để giúp tôi trao đổi dễ dàng hơn nếu có thông báo. . Cảm ơn bạn rất nhiều
https://www.forexibroker.com/attachm...1077887104.mq4