Quote Originally Posted by ;
Ngoài ra, thực hành tiêu chuẩn trong vũ trụ lập trình là gì nếu có tác giả chính và các tác giả đóng góp khác cho việc ghi lại tài liệu đó đúng cách?
Không có bất kỳ kỹ thuật quốc tế nào. Những gì tôi làm là để có được một cái gì đó như thế này ở đỉnh của mã. Đã chèn mã/ --------------------------------------------- --------------------- /| InsideBarIndior.mq4 |/| Bản quyền © 2008, theo công việc của Robert Bayles |/| |/p ----------------------------------------------- ------------------- và có thể xây dựng trên sửa đổi được thực hiện. Đừng lo. Nhiều người không bận tâm với điều này. kính trọng, Zen