Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Câu hỏi lập trình nhanh

 1. #11
  ... về hiệu quả có phân bổ bộ nhớ động và tĩnh, cùng với phân bổ tĩnh như trong c (tôi tin rằng mql là một dẫn xuất c và cũng có phân bổ tĩnh) chương trình hoạt động nhanh hơn, bởi vì kích thước bộ nhớ được biết tại thời gian biên dịch. Vấn đề với bắt đầu vượt ra ngoài mảng, nếu bạn nhận được một giá trị ngẫu nhiên từ bộ nhớ, là, ví dụ, nếu bạn tổng hợp các giá trị bạn nhận được một hệ quả không mong muốn. Ví dụ, các chương trình lưu trữ dữ liệu từ một mảng với kích thước 4, bạn cần tổng hợp, tại vị trí tiếp theo trong bộ nhớ Có một giá trị từ các loại khác MEM 0011 VAL 5 (mảng_1 [0]) MEM 0012 VAL 8 (mảng_1 [ 1]) MEM 0013 VAL 1 (mảng_1 [2]) MEM 0014 VAL 4 (mảng_1 [3]) MEM 0015 VAL 5000 (mảng_2 [0]) bắt đầu từ 4 đến 0 bạn sẽ nhận được 5018, tuy nhiên kết quả mong muốn của bạn là 18

 2. #12

  Quote Originally Posted by ;
  Nó sẽ không đơn giản hơn nếu thủ tục sbtraction được xây dựng theo mục đích thông thường; OrdersTotal (), OrdersHistoryTotal, etc?
  Không thực sự sau đó nếu bạn thực sự muốn hiểu có bao nhiêu đơn đặt hàng bạn đã có bạn sẽ cần phải nhớ để thêm một đơn

 3. #13
  Nó sẽ không đẹp hơn nếu thủ tục sbtraction được xây dựng từ các mục đích thông thường; OrdersTotal (), OrdersHistoryTotal, etc?

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.